Kong Haralds velkomsttale på hagefesten i Slottsparken/Der norwegische König zu seinem 25-jährigen Thronjubiläum

Jetzt wünsche ich mir auch einen König für Deutschland…

Die auf Deutsch übersetzte Rede findet Ihr unten nach dem norwegischen Text!

Stortingspresident,
Statsminister,
Høyesterettsjustitiarius,

Etter at vi gjennom mange år har reist rundt i det meste av landet, er det veldig hyggelig å få være vertskap for representanter fra hele Norge!

Hjertelig velkommen til oss, alle sammen!

Dere som er samlet her utgjør bredden av det Norge er i dag.
Så hva er Norge?

Norge er høye fjell og dype fjorder. Det er vidder og skjærgård, øyer og holmer. Det er frodige åkre og myke heier.

Havet slår mot landet fra nord, vest og syd.

Norge er midnattssol og mørketid. Det er både harde og milde vintre. Det er både varme og kalde somre.

Norge er langstrakt og spredt bebodd.

Men Norge er fremfor alt mennesker.

Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden.

Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.

Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere er over hundre år. Nordmenn er rike, fattige og midt i mellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer fjelltopper og seiler – mens andre er mest glad i sofaen.

Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de er gode nok som de er.

Nordmenn jobber i butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal være trygge, arbeider med å holde landet rent for søppel, og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort.

Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.

Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.

Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.

Med andre ord: Norge er dere.

Norge er oss.

Når vi synger «Ja vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.

Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre.

At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, felleskap og raushet.

At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk.

At Norge er ett.

Igjen – varmt velkommen til oss – jeg håper vi får en fin stund sammen!

Deutsche Übersetzung:

Nachdem wir über viele Jahre in den meisten Teilen des Landes herumgereist sind, ist es sehr angenehm, Gastgeber für Repräsentanten aus ganz Norwegen sein zu dürfen.

Herzlich willkommen bei uns, alle zusammen!

Ihr, die Ihr Euch hier versammelt habt, macht heute die ganze Vielfalt Norwegens aus.

Aber, was ist Norwegen?

Norwegen, das sind hohe Berge und tiefe Fjorde. Das sind Hochebenen und Schärenküsten, Inseln und Inselchen. Es sind fruchtbare Äcker und weiche Heiden.
Das Meer schlägt gegen das Land von Norden, Westen und Süden.

Norwegen ist Mitternachtssonne und Polarnacht. Es gibt harte wie milde Winter. Es gibt warme als auch kalte Sommer. Norwegen ist langgestreckt und die Behausungen verstreut.

Aber Norwegen, das sind vor allem Menschen.

Norweger sind Nordlendinger [Bewohner der nördlichen Provinzen], Tröndere [Bewohner der Provinz Tröndelag (Mittelnorwegen)], Sörlendinger [Bewohner der Provinz Sörland (Südnorwegen)] – und die Bürger all der anderen Regionen. Norweger sind auch eingewandert aus Afghanistan, Pakistan und Polen, Schweden, Somalia und Syrien. Meine Großeltern wanderten von Dänemark und England vor 110 Jahren ein.

Es ist nicht immer so leicht zu sagen, woher wir sind, welcher Nationalität wir angehören. Das, was wir zu Hause nennen, ist dort, wo unser Herz ist – und das kann man nicht immer innerhalb von Landesgrenzen plazieren.

Norweger sind jung und alt, groß und klein, behindert und nicht behindert. Immer mehr sind über hundert Jahre alt. Norweger sind reich, arm und irgendwo dazwischen. Norweger lieben Fußball und Handball, klettern auf Bergspitzen und segeln, während andere am liebsten auf dem Sofa liegen.

Die einen haben ein gutes Selbstvertrauen, während sich andere damit plagen, ob sie gut genug sind, so wie sie sind. Norweger arbeiten in Läden, im Krankenhaus, auf der Ölplattform. Norweger arbeiten dafür, dass wir sicher sind, arbeiten, damit das Land vom Müll befreit wird und suchen nach neuen Lösungen für eine grüne Zukunft. Norweger bebauen die Äcker und arbeiten als Fischer. Norweger forschen und unterrichten. Norweger sind engagierte Junge und lebenserfahrene Alte. Norweger sind Alleinstehende, Geschiedene, Familien und alte Ehepaare. Norweger sind Mädchen, die Mädchen lieben, Jungen, die Jungen lieben, Mädchen und Jungen, die einander lieben.

Norweger glauben an Gott, Allah, an Alles und Nichts.

Norweger mögen Grieg und Kygo [norw. DJ], Hellbillies [norw. Rockband] und Kari Bremnes [eine der populärsten Sängerinnen Norwegens].

Mit anderen Worten: Norwegen seid Ihr.

Norwegen sind wir.

Wenn wir singen «Ja wir lieben dieses Land» [norw. Nationalhymne], müssen wir uns daran erinnern, daß wir auch über uns singen. Denn, wir sind es, die das Land ausmachen. Deshalb ist unsere Hymne auch eine Liebeserklärung an das norwegische Volk.

Meine größte Hoffnung für Norwegen ist, daß wir es schaffen, auf uns acht zu geben.

Daß wir dieses Land weiter aufbauen – auf Vertrauen, Gemeinschaft und Großzügigkeit.

Daß wir erkennen – trotz all unserer Unterschiedlichkeit – daß wir ein Volk sind.

Daß Norwegen eins ist.

Nochmals – herzlich willkommen bei uns – ich hoffe, wir erleben eine schöne Zeit zusammen!

A WordPress.com Website.